Gabioner

A&O Marmor och Granit är återförsäljare av Gabiolas Gabioner som är den enda svensktillverkade, galvaniserade och svetsade Gabionen.

Den tillverkas i både rak och rundad variant som enkelt monteras ihop med spirallås.

En trädgårdsgestaltning med Gabioner är ett snyggt inslag i din trädgård, den skapar trivsel och harmoni.

På ett enkelt sätt får du en praktisk släntstabilisering, stödmur, avgränsning eller ett insynsskydd. En gabionlösning för din trädgård är oftast ekonomiskt fördelaktigt mot andra alternativ.

Avfallskvarnar

Med en InSinkErator avfallskvarn installerad under vasken i ditt kök behöver du inte bära ut soporna lika ofta som förut. Matresterna finfördelas i kvarnen och partiklarna flyter med spillvattnet ut i avloppssystemet.  

Du slipper kladdiga soppåsar, behöver inte tömma soporna lika ofta och undviker dålig lukt i köket.