Fönsterbänkar

Fönsterbänkar i Natursten, vackert - tåligt - klassiskt.

 

20 mm är standardtjocklek och normalt sett ombesörjer kunden måttagning och montering.