Miljö

Vi på A&O Marmor och Granit arbetar sedan många år för att minska vår påverkan på miljö och klimat. Vi vill vara ledande i vårt miljöarbete och sätta ett exempel för branschen att ta efter. Läs nedan om vad vi gjort hittills och vad vi planerar att göra framöver.

Energi
 • Företagets totala behov av elektricitet tillgodoses med egenproducerad solkraft. 
Transporter
 • All sten vi importerar går på järnväg genom Europa från producenten i Italien till vårt lager i Åstorp.
 • Våra servicebilar tankas enbart med Preems Evolution Diesel som består av 50% förnybart innehåll där merparten är tallolja, en restprodukt från svenskt skogsbruk. 
 • Tre moderna laddhybrider står för firmans övriga transportbehov. 
 • 3-fasladdare med mode 3 koppling för elbilar finns på vår parkering. Passa på att ladda din bil medan du tittar på bänkskivor i utställningen!
Uppvärmning
 • Produktion, utställning och kontor värms upp med fjärrvärme från Neova i Åstorp. Fjärrvärmeverket i Åstorp eldas med natur- och biobränslen vilket betyder att klimatpåverkan blir minimal.
Produktion
 • Stenindustrin använder stora mängder vatten, framförallt för kylning av skärverktyg. Sedan 2015 renar och återanvänder vi 90% av vårt vattenbehov.
Avfallshantering
 • Allt avfall källsorteras och återvinns.
 • Den enda restprodukten från produktionen är stenkross och stenmjöl som slutligen hamnar som fyllnadsmaterial.
Framtid
 • ​​​​​Vi hoppas inom en snar framtid kunna tanka MilesBio - HVO 100 i våra servicebilar. HVO100 är en 100% förnybar och fossilfri Diesel som tillverkas av olika restprodukter och avfall. 
 • Vi kommer löpande byta ut belysningen i våra lokaler till strömsnål LED-belysning och lågenergilampor.
 • Digitalisera våra kontorsrutiner för att minska antalet utskrifter.
 • Senast 2025 ska företaget vara koldioxidneutralt.
 • Listan fylls på kontinuerligt, tipsa oss gärna om fler klimatsmarta idéer.