Personal

För tillfället är vi elva heltidsanställda på A&O/Clayhill plus inhoppare vid högsäsong.

Varje anställd har sitt specialområde för bästa möjliga slutresultat.

Marcus
verkstad

Helena
kontor - butik

Martina
kontor - butik

Fredrik
montering

Jonas
kontor

Emil
verkstad

Johan
verkstad

Philip
montering

Sami 

måttagning

Magnus

montering

Roger
måttagning

Joel

verkstad

Sebastian
verkstad

Fredrik
montering