Eco

White Diamond

Iron Ore

Vad är Eco?

Eco by Cosentino är en yta av återvunnet material med hög prestanda.


Ytan består av minst 75% återvunnet material (spegel, glas, porslin, stengods och förglasad aska) både vad gäller färdiga produkter och produktionsprocesser.


Materialen har valts både med tanke på att de finns i överflöd och på sina fysikalisk-kemiska och termomekaniska egenskaper. De återanvänds och får så en ny livscykel, miljöpåverkan minskas och avfall av desamma minskas.


Resterande 25% är material som, även om det inte är återvunnet material, är ekologiskt i viss mening. Så används kvarts och kisel som blir över vid kapning i andra industrier eller sten från avstjälpningsplatser, vilket integrerar återanvändningen.


Som bindemedel för alla dessa material används en typ av harts, även den ekologisk, som delvis kommer från majsolja. Lika viktig som råvarorna är tillverkningsprocessen. En ren process som knappt släpper ut substanser i miljön, förbrukar lite energi och där 94% av vattnet som används återanvänds. Varje del i tillverkningsprocessen har granskats för att se till att den är optimal ur miljösynpunkt.

Riverbed

Red Pine

Intyg

Miljöengagemang certifieras internationellt


ECO by Cosentino® innehar internationella certifieringar som intygar företagets insatser när det gäller att uppnå en återvunnen yta med hög kvalitet och verklig hållbarhet. Certifieringar av den här typen tilldelas endast produkter som uppfyller höga krav, krav som ECO uppfyller. hållbar arkitektur.


ECO by Cosentino® och LEED: Förkortningen står för Leadership in Energy and Environmental Design (Direktiv inom energi och miljödesign).


Vid poängbedömningen tar man hänsyn till följande riktlinjer: Miljö, människors hälsa, utveckling av hållbara utrymmen, energieffektivitet, effektiv vattenkonsumtion, urval av material och kvalitet på inomhusklimat.

 

Genom att använda ECO by Cosentino® som material är det möjligt att erhålla poäng för ovan nämnd certifiering för byggnader.

Luna

Forrest Snow

Certifikat